FrågaPROCESSRÄTTÖvrigt17/07/2006

Hur kräver man andrahandshyresgäst på obetald hyra mm.?

Hej! jag har hyrt ut min lägenhet i 2:a hand. Om jag inte får tillbaka mina nycklar den sista juli då uppsägningen är slut vad händer då? Kan jag få hjälp av polis/försäkringsbolag eller någon annan myndighet. Jag har inte heller fått senast månadsbetalningen, kan jag göra något åt detta?

Lawline svarar

På din situation är lagen om betalningsföreläggande och handräckning tillämplig. Enligt 3 § kan man vid en hyresgästsituation som din hos Kronofogdemyndigheten ansöka om dels betalningsföreläggande vad gäller obetald hyra samt sk vanlig handräckning när det gäller fullgörande av annan förpliktelse än betalning om förfallodagen inträtt (nycklarna). Ansökan om betalningsföreläggande och handräckning ställs skriftligen till Kronofogdemyndigheten och ska innehålla sökandens yrkande och grund för detta. I ditt fall att ett hyresförhållande föreligger och att tiden har gått ut osv. Det kan också vara bra att bifoga hyreskontraktet. Ansökan ska vara undertecknad av sökanden och ges in till kronofogdemyndigheten i original och en kopia. De handlingar som bifogas ansökningen skall ges in i två exemplar. Eftersom ansökan om betalningsföreläggande och handräckning i ditt fall stöder sig på samma grund, räcker det enligt 13 § att du skickar in en gemensam ansökan för båda ärendena. För mer detaljerad information för hur du ska gå till väga i just sitt fall råder jag dig att kontakta kronofogdemyndigheten. Relevant lagtext hittar du http://lagen.nu/1990:746
Sara EdströmRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Processrätt och Övrigt? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo