FrågaSTRAFFRÄTTBrott mot liv och hälsa, 3 kap. BrB21/12/2009

Misshandel

Min man är misstänkt för misshandel av en okänd man på krogen. Han var berusad och kommer själv inte ihåg någonting och mår mycket dåligt. Tydligen utdelade han ett knytnävsslag mot ansiktet. Han är ostraffad sedan tidigare, har aldrig varit våldsam eller ens visat ett sånt här beteende. Vi har små barn och fast arbete. Vad är sannolik påföljd om han döms???

Lawline svarar

Hej
Misshandel regleras i Brottsbalken 3 kap 5§. Straffskalan för misshandel är fängelse upp till 2 år, eller om brottet är ringa böter eller fängelse upp till 6 månader. Man brukar som tumregel säga att brottet är ringa om offret inte behöver uppsöka sjukhus, men man räknar även in sådana faktorer som om man använt redskap, öppen handflata eller knuten näve.
Tyvärr kan jag inte ge något mer specifikt svar på vad för straff han kan vänta om han döms då man i varje fall gör en bedömning av de enskilda omständigheterna i just det fallet och väger förmildrande och försvårande omständigheter mot varandra. Regler om straffmätning och vad som kan anses vara försvårande omständigheter och förmildrande omständigheter hittar du i 29 kap Brottsbalken om du vill läsa på mer.
Brottsbalken hittar du https://lagen.nu/1962:700

Med vänlig hälsning

Karin HellanderRådgivare