Maxtid för provanställning

Jag undrar om det är juridiskt ok att vara provanställd i mer än sex månader?

Jag var provanställd i ett helt år (arbetsgivaren sa att det var någon form av undantagsregel som gällde just i mitt fall) och har därefter varit fast anställd i ett år.

Detta påverkar mig nu negativt eftersom jag har blivit uppsagd p g a arbetsbrist. Någon som kom in på arbetsplatsen efter mig kommer före mig i turordningen eftersom denna inte gäller för provanställda.

Så min fråga är helt enkelt om det var juridiskt ok att jag var provanställd i ett helt år, eller är det värt att ifrågasätta det?

Lawline svarar

Hej,

Om jag förstår dig rätt så har du jobbat totalt två år på arbetsplatsen. Ett år har enligt din arbetsgivare varit en provanställning och ett år har varit en tillsvidareanställning. Vid tillämpningen av arbetsplatsens turordningslista får du inte medräkna tiden som provanställd i anställningstiden, vilket har satt dig i en sämre situation.

Mitt svar på ditt problem är följande:

Lagen som är tillämplig på ditt förhållande med arbetsgivaren är LAS (lagen om anställningsskydd). I 4 § LAS framkommer att grunden för alla anställningsavtal är en tillsvidareanställning. Undantag får dock göras via avtal enligt 5-6 §§. Se https://lagen.nu/1982:80#P4S1

I 6 § regleras provanställning. Där framkommer att en provanställning kan vara i högst sex månader och om den inta avbryts innan dess övergår den automatiskt till en tillsvidareanställning. Se https://lagen.nu/1982:80#P6S1

Turordningsreglerna regleras LAS 22 §. Regeln säger att man tar utgångspunkt i arbetstagarens sammanlagda anställningstid hos arbetsgivaren vilket innebär att all anställningstid får räknas, oberoende av anställningens art. Detta innebär att din sammanlagda arbetstid är 2 år. Se https://lagen.nu/1982:80#P22S1

Det finns dock en aspekt som måste beaktas. LAS regler kan frångås via kollektivavtal som sluts mellan facket och din arbetsgivare. Villkoren enligt 6 § som rör maxtiden för provanställingen och 22 § om turordningsreglerna kan ändras via dessa avtal, som tillämpas på dig även om du inte är medlem i facket. Se https://lagen.nu/1982:80#P2S1

Du bör alltså börja med att kika på vad som gäller enligt det kollektivavtal som tillämpas på dig, om det inte ger din arbetsgivare denna utökade möjlighet kan alltså en provanställning bara vara i sex månader och all din tid hos arbetsgivaren får medräknas vid uppsägning pga arbetsbrist.

Med vänlig hälsning

Martin FridhRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Arbetsrätt och Anställningsformer? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo