FrågaFASTIGHETSRÄTTÖvrigt28/11/2009

Tvångsförsäljning av samägd fastighet

Hej,

Jag och min bror samäger en fastighet med 50% vardera. Nu vill jag inte längre äga mina 50% och min bror vill köpa ut min del.

Om vi inte kommer överens om en köpeskilling vad händer då??

Tolkar jag lagen rätt att jag kan/har möjlighet att genomföra en tvångsförsäljning som en sista åtgärd om vi inte kommer överens?? Mvh XX

Lawline svarar

Hej,

Då ni äger fastigheten gemensamt och inget annat avtalats blir samäganderättslagen tillämplig, vilken du finner https://lagen.nu/1904:48_s.1. Enligt 6 § kan varje delägare ansöka om att den gemensamma egendomen ska säljas genom offentlig auktion. Ansökan om detta sker till den tingsrätt där fastigheten är belägen. För att undvika försäljning kan en delägare åberopa synnerliga skäl för anstånd. Synnerliga skäl är ett högt rekvisit och det krävs ganska mycket för att lyckas med en sådan invändning.

Du kan således få fram en tvångsförsäljning genom offentlig auktion efter ansökan om detta till tingsrätten. Uppmärksammas bör att försäljningspriset vid en offentlig auktion kan bli betydligt lägre än vid en vanlig försäljning, varför detta bör ses som sista utväg.

Andreas VinqvistRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Fastighetsrätt och Övrigt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000