Lokalhyra till nyår. Hotellet ändrade priset.

Hej.

Inför nyår som nu kommer så har en vän ringt till ett hotel, kommit överens om priser för lokaler och mat, min vän frågade även om det tillkom några andra kostnader men det nekade hotellet till. Hotellets lokaler bokades, inbjudningar skickades ut och en vecka gick. Sedan fick vi ett samtal från hotellet där de sade att lokalhyran hade höjts med ca 500% samt en del andra extra kostnader så som vakt och utökat alkoholtillstånd.

Frågan är då om de har rätt till detta? Ett muntligt avtal hade slutits och inbjudningar hade skickats ut. De vägrar nu att ändra på det hela till det ursprungliga avtalet, så kan vi då om vi tvingas hyra en annan lokal med extra kostnader kräva dem på kostnadsökningen?

tack på förhand

Lawline svarar

Hej!
Enligt huvudregeln i svensk rätt är även muntliga avtal bindande. En annan grundläggande princip i avtalsrätten är att ingångna avtal ska hållas. Det betyder att en avtalspart inte ensidigt kan ändra innehållet i ett ingånget avtal.

Det kan råda oklarheter om vad som har avtalats men det är inte samma sak som att innehållet i avtalet inte är bestämt mellan parterna. I det senare fallet kan det finnas s k utfyllande lagstiftning som anger vad som gäller om inte parterna själva har bestämt det. Av informationen i frågan kan jag inte uttala mig om att någon sådan gäller i det här fallet. Detta borde inte vara något problem; man får sluta avtal med begränsat innehåll. I de flesta fall är det den som påstår att ett avtal har ett visst innehåll som har bevisbördan för detta. Hotellet torde ha bevisbördan för att avtalet omfattar vakt och utökat alkoholtillstånd (samt kostnad för det).

Att hotellet på förekommen fråga sagt att inga andra kostnader tillkommit tyder enligt min uppfattning på att avtalsinnehållet var slutligen reglerat vid telefonsamtalet och därmed begränsat till pris, lokal, mat och tidpunkt.

Det verkar på din fråga som att hotellet i efterhand gjort gällande dels ett nytt pris och dels vill tillföra visst innehåll till avtalet, såsom att hotellet ska hålla med vakt och att lokalhyraren ska ha rätt att nyttja hotellets bar för utskänkning av alkoholhaltiga drycker. Om dessa punkter inte tidigare behandlats mellan parterna kan jag inte se det som något annat än att hotellet vill avtala om ändring i det tidigare avtalet. Om lokalhyraren inte vill ändra i avtalet kan han naturligtvis välja att inte anta hotellets anbud och nöja sig med att vara bunden av avtalet i dess ursprungliga form (utan vakt mm). Detta avtal ska då hållas.

Om en hotellet inte uppfyller sina åtagandet i enlighet med avtalet begår hotellet avtalsbrott. Om detta sker har den lokalhyraren rätt till avtalsbrottspåföljder, t ex skadestånd för bl a täckningsköp. I det här fallet motsvaras det av hyra för annan lokal vid samma tidpunkt plus prisskillnad.

Med vänlig hälsning

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Avtalsrätt och Muntliga avtal? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000