Innebörden av begränsad skattskyldighet

Jag är utlandssvensk, har ej bott i Sveige på 35 år. Har ärvt en bostadsrätt plus fritidshus i Sverige tillsammans med min syster. Vad gäller vid försäljning av dessa skattemässigt för mig?

Lawline svarar

Hej!

Eftersom du inte är bosatt i Sverige eller har varit det de senaste 35 åren torde du vara begränsat skattskyldig enligt 3:17 Inkomstskattelagen. Detta innebär att du endast är skattskyldig för vissa lagstadgade inkomster. Vilka inkomster som medför skattskyldighet framgår av 3:18 IL-3:21 IL, Kupongskattelagen, lag om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta och lag om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta artister m.fl.
I 3:18 p. 8 IL stadgas det att en begränsat skattskyldig person är skattskyldig i inkomstslaget kapital för kapitalvinst på fastighet och bostadsrätt i Sverige.
Vid försäljningen blir du beskattad för den vinst som uppkommer. Vinsten vid försäljning av privatfastigheter och bostadsrätter beräknas enligt 44:13-14, 45 kap, 46 kap och 47 kap IL. Sammanfattningsvis innebär dessa regler att kapitalvinsten beräknas genom försäljningsinkomsten minskat med omkostnadsbeloppet. Omkostnadsbeloppet utgör utgifterna för anskaffning ökat med utgifterna för förbättring på fastigheten.
Om en tillgång förvärvats genom arv, testamente, gåva, bodelning eller på liknande sätt, inträder förvärvaren i den tidigare ägarens skattemässiga situation, 44:21 IL. Detta innebär att den skattepliktiga kapitalvinsten kommer att beräknas som om det vore den ursprunglige ägaren som avyttrade fastigheten. Vid avyttring av en bostadsrätt gäller i princip samma regler.

Gabriella RondahlRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Skatterätt och Försäljning av fastighet? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000