Bunden av avtal samt avbeställning av konsument

Har godkänt en offert på en bil via e mail.därefter skulle köpekontrakt skickas så jag skulle läsa och skriva under.Innan köpekontrakt kom ville jag häva köpet pga olika omständigheter.Har vi ett bindande avtal elller det är köpekotraktet som jag har här hemma ej på skrivet som gäller

Lawline svarar

Hej
i detta svar utgår jag från att du är konsument och att säljaren är näringsidkare (affärsinnehavare) då din fråga verkar peka mot det (märk dock att svaret under 1. förändras om så inte är fallet). Följande två scenarion finns på din fråga.

1. Ett giltigt avtal har slutits redan i och med godtagandet av offerten. I detta fall har du som konsument rätt att avbeställa bilen enligt konsumentköplagen 37§. se här (https://lagen.nu/1990:932)
Dock innebär det att säljaren skulle kunna ha rätt till ersättning enligt det såkallade negativa kontraktsintresset enligt 41§ samma lag det innebär i princip att han skall bli ersatt som att ni aldrig träffat avtal dvs han har ej rätt till ersättning för förlorad vinst.

2. Det mer troliga alternativet är enligt mig att ni inte anses ha ett avtal utan att bundenhet uppstår först då du skriver under köpekontraktet.
Genom att säljaren konstruerat det hela så att du först skall godkänna offerten och sedan skriva under avtalet så framstår det som konstigt att i efterhand hävda att redan godkännandet av offerten skulle innebära bundenhet. I såfall så vore ju köpkontraktet onödigt då avtal redan föreligger när offerten accepterats.

Detta är dock min tolkning och det går att argumentera för motsatsen.

Alltså som konsument har du rätt att avbeställa bilen om säljaren är näringsidkare dvs om vi antar att avtal har ingåtts.

Dock är det enligt mig tveksamt om avtal har ingåtts då godkännandet av offerten från din sida snarare bör ses som att du accepterar villkoren i säljarens anbud men att det faktum att kontraktet senare skickas hem till dig talar för att det är då som avtalet ingås.

Lycka till!

Med vänliga hälsningar

Klas EklundRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Köprätt och Konsumentköplagen? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo