Arbetstid,

2009-11-30 i Rast
FRÅGA
Hej! Jag arbetar på ett jobb där man enligt arbetsgivaren har rätt till 15 min rast på förmiddagen, 1 timmes lunch och sen 15 min rast på eftermiddagen. Det jag då undrar är följande: finns det någon lag eller liknande som säger hur länge man får jobba innan man måste ha 15 min rast? Med lunch vet jag att man måste jobba minst 3 timmar samt högst 5 timmar. Men vad gäller med 15 min rasterna? Har läst någonstans att man egentligen inte måste ha dessa 15 min raster, enligt lag, utan att det är upp till arbetsgivaren att bestämma.Tacksam för svar! :)
SVAR

Hej,
Arbetstidens förläggning regleras i arbetstidslagen (ATL) 12 – 18§§. ATL hittar du här
Med rast i ATL:s mening avses avbrott i den dagliga arbetstiden under vilka arbetstagarna inte är skyldiga att stanna kvar på arbetsstället (15 § ATL). Dessa raster skall förläggas så att arbetstagarna inte utför arbete i mer än 5 timmar i följd. Vidare anges att rasternas längd, antal och förläggning skall vara tillfredsställande med hänsyn till arbetsförhållandena, detta torde alltså bero på vilken slags arbete det handlar om. Rasterna kan i vissa fall bytas ut mot s.k måltidsuppehåll (16 § ATL) och annat kan också regleras i kollektivavtal.
Man skiljer i ATL på raster och pauser.
Arbetsgivaren skall ordna arbetet så att arbetstagarna kan ta de pauser som behövs utöver rasterna (17 § ATL). Vad som ”behövs” i form av pauser torde också det bero på vilken slags arbete det handlar om. Dessa raster räknas in i arbetstiden. 15-minuters-rasterna som du frågar om utgör alltså sådana pauser och det är upp till arbetsgivaren att förlägga dessa som denne finner att det behövs, rimligtvis någon på förmiddagen och någon på eftermiddagen.

Med vänlig hälsning

Hanna Rehn
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Rast (80)
2020-09-18 Har jag rätt till paus när jag arbetar i fyra timmar?
2020-08-19 Är det lagligt att arbeta 11 timmar utan rast?
2020-08-16 Får arbetsgivare göra avdrag för rast om du inte kan lämna lokalen?
2020-08-10 Avstå från rast - gå tidigare från jobbet?

Alla besvarade frågor (84377)