FrågaAVTALSRÄTTMuntliga avtal29/11/2009

Muntlig överenskommelse om fastighetsköp

Hej! Jag har ett muntligt avtal om att få köpa min systers del av vår samägda fastighet. Hon har godkänt att mäklaren värderar fastigheten och vi har även kommit överens om priset på hennes andel. Nu vägrar hon att skriva på köpeavtalet! Jag har ensam betalat alla kostnader för drift och värdering de senaste åren. Jag vill bosätta mig i fastigheten och är därför inte intresserad av en offentlig auktion. Vad kan jag göra för att lösa tvisten?

Lawline svarar

Hej. För att avtal beträffande försäljning av fastigheter skall vara gällande, d.v.s. att det är rättsligt giltigt och kan drivas igenom via domstol, krävs det att avtalet är i skrift. Det muntliga avtal Du har med Din syster är därför inte rättsligt giltigt. Det enda alternativet för att undvika att fastigheten säljs via offentlig auktion är därför att Du kommer överens med Din syster i sådan grad att hon skriver under köpeavtalet då hon också blir bunden av överenskommelsen. Det finns inga rättsliga medel att tillgå för att förmå Din syster att skriva på köpeavtalet trots att Ni muntligen kommit överens om
en försäljning.

Med vänlig hälsning

Martin ÅgrenRådgivare