Provanställning eller tillsvidare?

Hej!

Jag har en fråga angående uppsägning. Jag blev anställd på ett företag 19/10. Krävde då att få ett avtal, vilket jag inte har fått än idag! Det framgick INTE i det muntliga avtalet (som finns bandat på min telefon) att det var en provanställning jag fick. Med andra ord såg jag denna anställning som en tillsvidare anställning. Igår kväll (tis 17/11) blir jag uppringd av min chef som då säger att hon häver min provanställning. Jag ifrågasätter då hur och varför och får olika svar varje gång. (Värt o nämna är att jag är gravid i v37 och gick hem o blev sjukskriven för två veckor sen.) Hon var väl medveten om graviditeten och säger nu att uppsägningen beror på att dom nu är tvugna att anställa en ny eftersom jag går hemma. Min fråga är då..Eftersom det aldrig har framgått att det är en provanställning ja har o jag inte har fått några papper på det, är då det muntliga avtalet giltigt som en tills vidare anställning? Och får hon då säga upp mig pga sjukskrivning/graviditet? Och OM det nu är en provanställning så får hon inte häva den pga graviditet?

TACKSAM för svar! /

Lawline svarar

Hej,

Vad gäller din första fråga har du troligtvis rätten på din sida. Utångspunkten enligt 4§ lag om anställningsskydd (som populärt kallas LAS och kan läsas https://lagen.nu/1982:80) är att ett anställningsavtal gäller tills vidare. Detta innebär att det tydligt måste framgå att det rör sig om en provanställning för att denna skall vara giltig och om så inte är fallet förutsätts en tillsvidareanställning. Om du har avtalets ingående bandat och ingenting där tyder på en provanställning kommer arbetsgivaren att få det problematiskt att argumentera för att en sådan ingåtts. Bevisbördan för detta ligger på din arbetsgivare! Denna så kallade presumtion för tillsvidareanställning är väl etablerad.

Arbetsgivaren är vidare enligt 6c§ samma lag skyldig att inom en månad efter att du börjat arbeta ge dig skriftlig information om allt väsentligt du bör känna till - däribland ditt kontrakt.

Vad gäller din andra fråga (den tredje blir aldrig riktigt aktuell eftersom det sannolikt inte rör sig om en provanställning - om så varit fallet kan arbetsgivaren avbryta den när som helst om inget annat avtalats) om möjlighet till hävning bör först en sak klargöras. Det finns nämligen två sätt som en arbetsgivare kan avsluta din anställning på:

- Avsked. Detta innebär att du direkt skiljs från tjänsten och är inte aktuellt här, eftersom det kräver grövre åsidosättande av dina skyldigheter.

- Uppsägning. Kräver uppsägningstid och kan göras antingen pga personliga skäl eller arbetsbrist. Båda kräver saklig grund. Arbetsgivaren skulle här säkert hävda det senare eftersom arbetsbrist alltid utgör saklig grund. Om du är den enda som får gå och det inte har någon annan organisatorisk förklaring än din graviditet rör det sig sannolikt om så kallad "fingerad arbetsbrist", vilket inte är giltigt. Jag har svårt att se att det faktum att du behöver "gå hemma" ett tag kan utgöra saklig grund - oavsett om personliga skäl eller arbetsbrist åberopas.

I vilket fall som helst är arbetsgivaren först skyldig att försöka omplacera dig inom företaget (7§ 2st LAS).

Oavsett utgången ovan är det troligt att din uppsägning kan utgöra könsdiskriminering enligt diskrimineringslagen, som finns att läsa https://lagen.nu/2008:567). Uppsägning orsakad av graviditet är diskriminering men du måste då bevisa att det finns ett orsakssamband mellan din graviditet och uppsägningen. Om arbetsgivaren har uttryckligen sagt det och det dessutom finns ett tydligt tidssamband mellan när de fick reda på graviditeten och när de bestämde sig för att säga upp dig så bör du klara av denna bevisning.

Värt att nämna kan vara att alla brott mot LAS och diskrmineringslagen är skadeståndsgrundande enligt 38§ (LAS) och 5 kap (diskrimineringslagen). Båda lagarna ger dessutom grund för att din uppsägning kan ogiltigförklaras.

Hör gärna av dig igen om du har fler frågor!
Vänligen

Joel DahlquistRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Arbetsrätt och Anställningsformer? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo