FrågaPROCESSRÄTTRättshjälp18/11/2009

Rätt till försvar

Vad händer om man kommer till en rättegång som åtalad, men inte har någon advokat?

Lawline svarar

Hej!

Det beror lite på omständigheterna. Om misstänkt person varit anhållen alternativt häktad ska domstolen förordna en offentlig försvarare, om misstänkt person begär det. Vidare förordnas offentlig försvarare om man är i behov av det med hänsyn till utredningen, om det är tveksamt vilken påföljd och det finns anledning att döma till annan påföljd än böter alternativt villkorlig dom eller dessa två i förening. En offentlig försvarare kan också utses av rätten då det föreligger särskilda skäl med hänsyn till misstänkts personliga förhållanden eller vad till målet rör.

Tidpunkten för att utse offentlig försvarare hänför sig till då framställning om detta görs eller då rätten annars finner det lämpligt.

Annars har man rätt att utse en försvarare själv, om domstolen inte finner anledning till det. I detta fall anser domstolen nog att tilltalad inte är i behov av offentlig försvarare och att rättegången ska fortskrida. Om det skulle, vid rättegångens start, finnas ett lagstöd för att försvarare ska finnas är två alternativ möjliga. Det ena är att försvarare omedelbart utses och det andra är att förhandlingen skjuts upp tills försvarare är utsedd.

Med vänlig hälsning,

Anton StrandbergRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Processrätt och Rättshjälp? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000