Rätt att göra make arvslös

Har jag rätt att göra make arvlös? Har inga barn. mvh

Lawline svarar

Hej!

När du dör ska ert giftorättsgods fördelas genom bodelning. Giftorättsgods är all egendom som inte är enskild egendom. Egendom kan bli enskild och således undantas från en bodelning exempelvis genom äktenskapsförord eller genom villkor i arv eller gåva. I första ledet har alltså din make rätt till hälften av ert giforättsgods.

När bodelning skett ska arvet fördelas. Huvudregeln är att maken ärver allting med fri förfoganderätt. Det betyder att han har rätt att använda all egendom under sin livstid precis som om det vore hans, använda det eller sälja det. Han har dock inte rätt att testamentera bort egendomen han ärvt. Först när han dör har dina arvingar rätt till sin del av ditt arv.

För att din make inte ska ärva måste du upprätta ett testamente. Ett testamente måste upprättas skriftligen och ska bevittnas av två vittnen. Dessa måste veta att det rör sig om ett testamente men behöver inte veta vad det står i det.

Dock finns det en skyddsregel i 3 kap. 1§ 2 stycket Ärvdabalken (se https://lagen.nu/1958:637) som stadgar att den efterlevande maken alltid har rätt till egendom som motsvarar fyra prisbasbelopp. År 2009 är det 4 x 42 800 = 171 200 kr. Han ska alltså ha egendom som totalt motsvarar detta belopp. I det här värdet inkluderas det som den efterlevande maken genom bodelning och det som utgör den efterlevande makens enskilda egendom.

Du kan genom testamente göra din make, i princip, arvslös. Så länge han har egendom till ett värde av minst 171 200kr. Detta har han alltså alltid rätt till.

Vänligen

Bo OlssonRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”