Upphäva äktenskapsförord samt bevittning av testamente

FRÅGA
Hur gör vi för att upphäva ett äktenskapsförord som skrevs när vi gifte oss 1976? Gäller ett testamente som är bevittnat av två grannar som känner oss väl
SVAR

Hej,

Enligt 7:3 1 st. Äktenskapsbalken (ÄktB)(här) kan ni, genom att skriva ett nytt äktenskapsförord, bestämma att egendomen ska vara giftorättsgods. Det gamla äktenskapsförordet måste således föregås av ett nytt äktenskapsförord för att sluta gälla. Det nya äktenskapsförordet ska registreras och ansökan om detta kan ske hos en tingsrätt, vilken som helst, enligt 7:3 3 st. samt 16:2 1 st. ÄktB.

Reglerna om vilka som får bevittna testamente finns i 10:4 Ärvdabalken (ÄB)( här). Den som är under 15 år eller på grund av psykisk störning saknar insikt om betydelse av vittnesbekräftelsen, testators make/maka eller någon som står i rätt upp- eller nedstigande släktskap eller svågerlag till honom eller hans syskon får inte vara testamentsvittnen. Inte heller får till testamentsvittne tas den som förordnas erhålla del av kvarlåtenskapen i testamentet, eller dennes make/maka eller någon som står i sådant släktskap eller svågerlag till honom som nyss är sagt. Såvida inte era grannar uppfyller något av ovanstående är det helt ok att de bevittnat ert testamente.

Vänligen,

Josefina Blom
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Äktenskap och äktenskapsförord (1281)
2021-11-20 Verkan av äktenskapsförord
2021-11-12 Änkling eller ogift
2021-11-11 Hur säkrar man egendom från bodelning?
2021-11-06 Särkullbarn, arvsrätt och äktenskapsförord

Alla besvarade frågor (97573)