FrågaFASTIGHETSRÄTTÖvrigt01/08/2006

Andrahansupplåtelse av bostadsrätt utan tillstånd

Hej I den bostadsrättsförening jag bor finns det minder 1:or där flera av ägarna till dessa lägenheter hyr ut i andra hand. De som bor i ettorna bor ofta en kort tid. T ex har det i en etta bott minst 3 olika personer under detta år. När ordförande i styrelsen ringde till ägaren av denna lägenhet sa ägaren att den enda som bott där är hennes dotter. detta är dock inte sant. Till saken hör att de som bott i denna etta ofta är allmänt störande. Kan ägaren till lägenheten fortsätta att hyra ut i andra hand? Och även de andra som hyr ut i andra hand? Vad jag vet så står det i stadgarna att man inta får hyra ut i andra hand utan föreningens godkännade. Om uthyrningen fortsätter kan man tvinga ägaren/ägarna att sälja sina lägenheter?

Lawline svarar

Bostadsrättsinnehavaren skall i sin användning av lägenheten respektera de som bor i omgivningen och se till att de inte utsätts för störningar som kan skada deras hälsa eller försämra deras bostadsmiljö. Hon skall även rätta sig efter de särskilda regler som finns i föreningen, samt i sin användning av lägenheten iaktta allt som krävs för att bevara sundhet, ordning och gott skick både inom och utanför huset. Detta är reglerat i Bostadsrättslagen och gäller för bostadsrättsinnehavaren oavsett om hon själv bor i lägenheten eller hyr ut den i andra hand. Hon har det yttersta ansvaret för att dessa regler följs och hennes hyresgäst faller således in under hennes ansvar. Att bortse från dessa skyldigheter är grund för att nyttjanderätten till bostadsrätten blir förverkad och föreningen är således berättigad att säga upp bostadsrättsinnehavaren till avflyttning. Uthyrning av sin lägenhet i andra hand får inte ske utan styrelsens samtycke. Går inte styrelsen med på andrahandsupplåtelse får bostadsrättsinnehavaren vända sig till hyresnämnden som kan lämna ett tidsbegränsat tillstånd för andrahandsuthyrningen. Att hyra ut sin lägenhet i andra hand utan styrelsens vetskap är grund för förverkan. I detta fall verkar styrelsen ha vetskap om att det skett en andrahandsupplåtelse och ha misstanke om att det kan ha förekommit flera olika hyresgäster. Om de dessutom har vetskap om att någon av dessa hyresgäster varit störande mot sin omgivning så skall styrelsen informera bostadsrättsinnehavaren om detta och utfärda en varning. Beroende på vad bostadsrättsinnehavaren och styrelsen har kommit överens om, och ifall bostadsrättsinnehavaren har frångått detta, kan det vara tillräckligt för att inleda en process om förverkande.
Helena BergenheimRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”