FrågaAVTALSRÄTTGåva16/11/2009

Gåva av näringsfastighet

Hej.

Mina föräldrar vill ge en jordbruksfastighet i gåva till mig och mitt syskon. Mitt syskon bor utomlands och vill sälja sin andel till mig.

Går det att våra föräldrar säljer jordbruksfastigheten till mig under taxeringsvärdet och att det då klassas som gåva? Och slipper de då beskattningen? Kan de då ge de pengarna i gåva till mitt syskon som är svensk medborgare men bor i ett annat land, Australien, utan gåvoskatt?

Hur blir det med ett ev. underskott av näringsverksamheten ?

Lawline svarar

Hej,Precis som du skriver kommer fastigheten klassificeras som gåva då du köper den under taxeringsvärdet. Någon kapitalvinstbeskattning sker då inte utan du inträder i gåvogivarens ställning. Detta innebär att när du säljer fastigheten så kommer det vara din fars anskaffningsvärde på fastigheten som utgör din inköpskostnad. Vid en eventuell försäljning eller om jordbruksfastigheten övergår till att vara privatfastighet ska även de avskrivningar som gjorts på fastigheten återföras och tas upp till beskattning. Det underskott som eventuellt fanns försvinner då detta är personligt.Då din syster är bosatt i Australien är det deras skatteregler som avgör om gåvoskatt utgår eller ej.Vänligen,

Andreas VinqvistRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Avtalsrätt och Gåva? Vi hjälper dig till fast pris!

Köpeavtal eller Gåvobrev1495 kr

Upprättande av överlåtelsehandling som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 15 minuters konsultation via mail och/eller telefon. Avtalet kan exempelvis gälla köp/gåva av bil, husdjur, pengar eller möbler. Gäller avtalet aktieöverlåtelser, vänligen klicka här för en offert.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning