Tvångsförsäljning av ägarandel i fastighet

Hej. Inom familjen finns en konflikt angående en fastighet. Jag och två syskon har fått ärva en fastighet. Utgifterna för underhåll av fastigheten är gemensamt bestämda av alla parter. Min syster betalar ej sin del sen många år och vi andra syskon önskar att köpa ut hennes del. Hon har tidigarelagt sin del som ett arv till sin son som är 10 år gammal. Detta utan vår vetskap. Hon själv är ej förmyndare till sin son, utan sonens fader är förmyndare och ej sammarbetsvillig. Det finns inget kontrakt skrivet angående fastigheten. Går det att med lagens hjälp på något sätt köpa ut den delen från sonen?

Lawline svarar

Då ni äger fastigheten gemensamt och inget annat avtalats blir samäganderättslagen tillämplig, vilken du finner https://lagen.nu/1904:48_s.1. Enligt 2 § krävs samtliga delägares samtycke för förfogande av godset i sin helhet. Med "förfoga" åsyftas främst varje rättslig disposition, inklusive försäljning. Motsatsvis innebär detta att varje delägare själv väljer vad denna vill göra med just sin andel. Att din syster gett bort sin andel utan eran vetskap är således helt okey.De kostnader som uppkommer ska fördelas med hänsyn till ägarandel. Att en delägare inte betalar medför dock inte att ni har någon laglig rätt att tvångsutköpa denna. Om delägarna inte kan komma överens kan någon av delägarna begära att en god man utses för en viss tid, och som sista åtgärd kan man ansöka om att godset ska säljas genom offentlig auktion, se 3 och 6 §§.Vänligen,

Andreas VinqvistRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Avtalsrätt och Samägandeavtal? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000