Samäganderätt, Äktenskapsförord och enskild egendom

2009-10-27 i Samägandeavtal
FRÅGA
Hej. Min fråga gäller om man kan TVINGAS SÄLJA ett hus man äger tillsammans, bara för att den andre delägaren är tvungen att sälja sin halva pga skulder? Det finns inte utrymme ekonomiskt för att lösa ut den skuldsatte brodern.BAKGRUND: Min man och hans bror äger en sommarstuga tillsammans. Jag och min man har skrivit äktenskapsförord, att fastigheten är hans enskilda egendom. Tyvärr gjorde inte hans bror det innan han skilde sig. (eller rättare sagt; ett papper skrevs medan de var sambor, men det registrerades aldrig och dokumentet har nu försvunnit) Nu kräver broderns fd fru sin del av fastigheten efter skilsmässan. Båda bröderna har barn, vilket jag förstår inverkar på hur stor del hon har rätt till, men summan är enligt värderingen 500 000. Detta kan inte brodern få fram, hans enda alternativ (?) är därför att sälja sommarhuset. Det vill inte min man, men han har heller inte råd att köpa ut brodern. Min fråga är om man kan lösa detta på något annat smart sätt, och om brodern kan TVINGA min man att sälja, mot hans vilja? För brodern kan väl knappast sälja bara sin halva, vem vill köpa ett HALVT hus? Tacksam för några kloka råd, detta är en tragedi eftersom sommarhuset har varit i familjen i flera generationer och byggts av gammelmorfar. Även brödernas numera avlidne mor hade huset som enskild egendom och vi har försökt få sommarhuset undantaget från bodelningen efter skilsmässan pga detta men eftersom det inte finns något dokument går rätten tyvärr på broderns fd hustruns linje.Vänliga Hälsningar
SVAR

Hej!Då de äger huset gemensamt blir samäganderättslagen tillämplig (se här ). Din mans bror kan om han vill, och hittar en köpare, sälja sin del av huset. Den delen är hans och han har rätt att sälja den om han vill.

Hela huset kan han dock inte sälja. Enl. 2§ krävs samtliga delägares samtycke för förfogande över godset i sin helhet. I begreppet ”förfoga” ingår försäljning och andra rättsliga dispositioner. Däremot kan brodern enl. 6§ ansöka till tingsrätten att huset ska utbjudas till försäljning genom offentlig auktion. För att undvika försäljningen kan man åberopa synnerliga skäl för anstånd. Detta är dock ett högt krav och det krävs i regel ganska mycket för att lyckas med en sådan invändning.Hur ett äktenskapsförord ska upprättas för giltighet stadgas i 7 kap. 3§ Äktenskapsbalken. Se här . För att sammanfatta ska tre krav vara uppfyllda för att ett äktenskapsförord ska vara giltigt. 1. Det ska vara skriftligt. 2. Det ska vara undertecknat av makarna och 3. Det ska vara ingivet för registrering hos tingsrätten.

Det oregistrerade äktenskapsförordet är alltså verkningslöst.Vid äktenskapsskillnad ska alltså makarnas giftorättsgods fördelas. Giftorättsgods är all egendom som inte är enskild. Om din make och hans bror fått huset i gåva eller arv av sin mor med villkor att det ska vara enskild egendom ska det undantas från bodelningen. Finns det inget sådant villkor ska det vara med om det inte är enskild egendom av någon annan anledning. Ex. äktenskapsförord. Det faktum att den var din makes mors enskilda egendom har ingen betydelse.Vänligen

Salomon Nutti
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Samägandeavtal (618)
2021-12-31 Vad är skillnaden mellan arvsrätt och köprätt?
2021-12-25 Hur får man full äganderätt till en hund?
2021-12-07 Krävs samtycke mellan samägarna för annan försäljning än offentlig auktion?
2021-12-06 Kan man som delägare av 1/4 av ett fritidshus på eget bevåg hyra ut sin del av fastigheten?

Alla besvarade frågor (98707)