Makes arvsrätt vid mål om äktenskapsskillnad

Det gäller bouppteckning då en av makarna har avlidit. Frågan är om den kvarlevande maken har rätt till arvet om han bevisligen uttryckt att han velat skilja sig innan. Finns inspelat på telefonsvarare ca 5mån innan dödsfallet (sjukdom som framkommit en månad tidigare)

Lawline svarar

Hej,Enligt 3 kap. 1 § Ärvdabalken, se https://lagen.nu/1958:637, tillfaller kvarlåtenskapen maken om de vid dödsfallet var gifta. Arvsrätten går dock förlorad om mål om äktenskapsskillnad pågick vid dödsfallet, se 3 kap 10 §. Att en make enbart framfört åsikt om att ha vill skiljas påverkar inte arvsrätten. Således har den kvarvarande maken rätt till arv.Vänligen,

Andreas VinqvistRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Arvs- och testamentsrätt och Övrigt? Vi hjälper dig till fast pris!

Testamente2995 kr

Upprättande av testamente (max 2 sidor) som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 30 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”