Hur gör man om motparten gör sig osynlig?

FRÅGA
Hur kan jag gå vidare med ett ärende, där jag inte lyckas få till stånd en förlikning? Det gäller ersättning för skada som min hund fått, då han attackerades av en annan hund. Den andra hundens ägare har gjort sig osynlig. Hämtar inte de handlingar jag skickat (med mottagningsbevis), där jag listat de ersättningsanspråk jag har. Svarar inte i telefon. Är så vitt jag hört inte bortrest.
SVAR

Hej!Du har hamnat i den situationen att du menar dig ha ett anspråk på skadestånd (förmodligen enligt 19 § 1 stycket lagen om tillsyn över hundar och katter, se här) gentemot en privatperson. Denna person vägrar diskutera ditt anspråk eller ens ge till känna att han får dina meddelanden.Du har i detta läge i princip två möjliga vägar att välja mellan. Den första är att vända sig till Kronofogdemyndigheten, KFM (vars hemsida du hittar http://www.kronofogden.se/). Hos KFM kan du begära betalningsföreläggande enligt 2 § lagen om betalningsföreläggande och handräckning (se här). Det innebär i princip att du gör en ansökan hos KFM om att myndigheten ska kräva den du anser vara skadeståndsskyldig på betalning. Enligt 25 § kommer KFM att underrätta din motpart om att du kräver honom/henne på betalning; enligt 29 § ska denna underrättelse delges din motpart, vilket i princip innebär att myndigheten ska se till att han/hon får handlingen (jfr 3 § 4 stycket och 29 § delgivningslagen, som du hittar här).När väl din motpart får handlingen kan han/hon välja att bestrida ditt krav inom viss tid; om han/hon godkänner ditt krav eller inte gör något alls kommer KFM att meddela ett utslag (42 § lagen betalningsföreläggande och handräckning som du hittar här). Det innebär i sin tur att KFM kan göra en utmätning hos din motpart för din skuld (alltså sälja hans/hennes egendom och ge dig den summa du kräver; detta framgår av 3 kap. utsökningsbalken, bl.a. 3 kap. 1 § p. 8, se här).Observera dock att vägen genom KFM bör användas endast om du tror att när din motpart väl delges dina krav så kommer han/hon att gå med på att betala. Bestrider han/hon ditt anspråk, kommer målet att överlämnas till tingsrätten (33 § lagen betalningsföreläggande och handräckning, se här). Om du misstänker att motparten inte kommer att vilja göra rätt för sig kan det vara bättre att direkt använda sig av den andra möjligheten, nämligen att stämma honom/henne vid tingsrätten.Om du lämnar in en stämningsansökan till tingsrätten, där du ber att domstolen ska förplikta din motpart att betala, kommer denna stämningsansökan att delges motparten på precis samma sätt som en underrättelse från KFM (se 42 kap. 5 § 2 stycket rättegångsbalken, som finns här). Du ska lämna in din stämningsansökan hos den domstol inom vars domsaga din motpart bor eller i den domsaga där din hund blev skadad (detta framgår av 10 kap. 1 § resp. 8 § rättegångsbalken; se här); om du är osäker vilken domsaga ett visst område tillhör kan du kontrollera det http://www.domstol.se/templates/DV_ContactSearch____518.aspx. Om nu motparten inte vill gå med på att betala blir det alltså rättegång om saken.Sammanfattningsvis kan du alltså vända dig till antingen KFM eller tingsrätten. Båda myndigheterna ser till att din motpart får ditt krav; sättet för delgivningen är exakt detsamma i båda fallen. Vad som avgör om du borde vända dig till KFM eller tingsrätten är om du tror att motparten kommer att göra rätt för sig när han/hon får kravet. Om du tror det, ska du vända dig till KFM, annars till tingsrätten. I båda fallen blir det till slut en rättegång, om motparten motsätter sig ditt krav.MVH

Dennis Andreev
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Hur kräver man skadestånd? (222)
2021-09-26 Hur kräver man ersättning för en misslyckad plastikoperation?
2021-09-17 Hur får man skadeståndsersättning som målsägande?
2021-09-10 Hur får man skadeståndsersättning som målsägande?
2021-08-18 Kan man få ut ersättning för ful ärrbildning?

Alla besvarade frågor (97573)