FrågaFASTIGHETSRÄTTArrende24/10/2009

Överlåtelse av hus på ofri grund.

Hej, jag äger tillsammans med min bror en fiskestuga på arrenderad mark på Gotland. Jag ska nu köpa ut hans andel i huset. Hur ska vi gå tillväga? Är det OK med ett köpeavtal från bokhandeln? Ska köpet registreras hos någon myndighet? Hälsningar

Lawline svarar

Hej,

Din och din brors fiskestuga står på arrenderad mark. Jordabalkens 1 kap. 1 § beskriver vad som är fast egendom, se https://lagen.nu/1970:994#K10, och då hus stående på annans mark ej räknas upp så skall er fiskestuga betraktas som lös egendom. Konsekvensen blir att de speciella formreglerna som gäller vid överlåtelse av fast egendom ej är tillämpliga på er stuga. Någon inskrivningsmyndighet för lös egendom finns heller ej och köpet behöver alltså inte registreras.

I princip är därför ett muntligt överlåtelseavtal mellan dig och din bror bindande enligt rättsgrundsatsen om att avtal skall hållas. Detta stadgas i Avtalslagen 1 §, se https://lagen.nu/1915:218. Trots detta kan det ur bevissynpunkt vara klokt att upprätta en skriftlig handling på överlåtelsen. Ett köpeavtal från bokhandeln torde vara helt OK, se dock till att det är standardiserat för överlåtelse av hus på ofri grund och inte fast egendom. Du kan köpa ett sådant avtal http://www.dokumera.se/kopekontrakt_avtal_om_overlatelse_av_byggnad_pa_ofri_grund_mm_3566_dd.html

Har du fler frågor så återkom gärna.

Med vänlig hälsning

Samuel LundbergRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Fastighetsrätt och Arrende? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000