FrågaARBETSRÄTTÖvrigt 14/01/2010

Uppsägningstid och tillgodoräknande av föräldraledighet

Hej! Jag indrar om det går att avtala om uppsägningstid. Tex Om jag säger upp mig så har jag 3 månaders uppsägningstid enl avtal, då jag har jobbat i 4 år. Har arbetsgivaren rätt att hålla mig i 3 månader eller har jag rätt att gå efter 1 månad? Fråga 2. Kan jag räkna pappaledighet som uppsägningstid, (till min favör),eller är lagen ändrad? Tack Robin Goldman

Lawline svarar

Hej! Enligt 11 § lag om anställningsskydd (LAS) är minsta uppsägningstid en månad för både arbetsgivare och arbetstagare. Din arbetsgivare har dock rätt att hålla dig kvar i tre månader i enlighet med avtalet. Vad gäller föräldraledigheten anger lagen att uppsägningstiden börjar gälla när arbetstagaren helt eller delvis återupptar arbetet, eller när arbetstagaren skulle ha återupptagit sitt arbete enligt den anmälan om föräldraledighet som gäller när uppsägningen sker, 11 § LAS. Alltså kan du tyvärr inte räkna föräldraledigheten som uppsägningstid. Lag om anställningsskydd hittar du https://lagen.nu/1982:80 Med vänlig hälsning
Carina PerssonRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Arbetsrätt och Övrigt ? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000