FrågaSKADESTÅNDSRÄTTÖvrigt28/09/2009

skadeståndsanspråk vid hundbet

Min hund har attackerats av en annan hund. Jag anser nu att den andra hundens ägare ska ersätta mig för veterinärkostnader, läkemedel och resor till och från djursjukhus. Detta ska inte belasta min försäkring anser jag. Ärendet är polisanmält. Ska jag försöka driva frågan direkt till den andra hundens ägare eller till dennes försäkringsbolag? Hur kan man bedöma ersättning för \"sveda och värk\"?

Lawline svarar

Hej Ägare till hundar har ett såkallat strikt skadeståndsansvar vilket innebär att ägaren är skadeståndsskyldig för den skada som hunden orsakat oavsett om den andra ägaren har gjort något fel eller ej, se här (https://lagen.nu/2007:1150)19 § lag om tillsyn över hundar och katter. Skadan som drabbat din hund är att se som en sakskada, ersättningen för sådan omfattar enligt 5 kap. 7 § skadeståndslagen se här (https://lagen.nu/1972:207) kostnader som du drababts av i samband med skadan dvs veterinärbesök, läkemedel och resorna. Jag anser att du har rätt till ersättning för dessa kostnader men jag skulle bedöma dina möjligheter att få ersättning för sveda och värk som små då det ges för personskador se 5 kap 1§ 1 st 3p skadeståndslagen. Det kan tilläggas att även vid person skador så är svensk praxis restriktiv med att ge ut skadestånd för sveda och värk. Mitt tips är att du hör av dig till personen och försöker nå en överenskommelse då det bli smidigare än att dra ärendet till tingsrätten. Om personen är omedgörlig så kan du alltid vända dig till ett ombud för att få saken prövad i domstol. Med vänliga hälsningar
Klas EklundRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Skadeståndsrätt och Övrigt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000