Hur lång är den legala acceptfristen?

2009-09-30 i Anbud och accept
FRÅGA
Hej!Jag har en fråga angående acceptfrist i ett avtal. Om inte ett tydligt datum framstår i avtalet, utandet står endast \\\"erbjudandet gäller endast vid snabb affär\\\", hur vet jag då vad \\\"snabb affär\\\" innebär? Är det beroendepå hur avtalet förmedlades? (fax) Har anbudsgivaren rättatt avböja accepten om den kommer låt säga 10 dagarefter anbudet givits, eller är mottagaren fortfarande i god tro?Tacksam för svar
SVAR

HejOm acceptfristen inte har preciserats så gäller vad som kallas ”legal acceptfrist” (denna återfinns i avtalslagen 3 § 1 st. Se här ) under skälig tid. Denna tid beräknas dels utifrån hur lång tid det tar att sända själva meddelandet tillbaka till den ursprunglige avsändaren dels på en skälig betänketid.

Beroende på det sätt som anbudsgivaren använt sig av då denne avsände sitt anbud så varierar den tid som står till förfogande för svar. Om anbudet kom elektroniskt exempelvis via fax så anses det att en accept skall lämnas på motsvarande sätt (dvs tiden som beräknas gå åt för meddelandet att komma fram är i detta fall mycket kort). Skälig betänketid anses i de flesta fall även den vara mycket kort (detta anses särskilt gälla om avtalsföremålet är av den typ som utsätts för snabba prisförändringar). Skälet till en kort betänketid är att mottagaren av anbudet inte ska kunna hålla den ena parten ensidigt bunden eller kunna spekulera i prisförändringar utan risk.Nu framgår det inte av frågan vilket typ av avtal som saken gäller men min högst personliga tolkning av det ovanstående säger mig att tio dagar är längre tid än vad som avses med den legala acceptfristen i de allra flesta fall (särskilt om det i anbudet angetts att det ska röra sig om ”snabb affär”).Om acceptfristen har gått ut så är inte anbudsgivaren längre bunden av sitt anbud.Med vänlig hälsning

Erik Osmark
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Anbud och accept (353)
2022-01-19 Meddelanderisken vid reklamation vid sen accept
2021-12-23 Ramavtal med SOW
2021-12-03 Kan man ingå avtal med en kund genom SMS?
2021-11-30 Finns bindande avtal fastän man inte uttryckligen sagt "ja"?

Alla besvarade frågor (98676)