FrågaFASTIGHETSRÄTTHyresavtal10/12/2009

Avtalad hyrestid - rätt till uppsägning

Hej!

Jag hyr för tillfället ut min villa och har skrivit ett hyresavtal på 9 månader. Om de väljer att flytta ut innan dess har jag någon rätt att kräva in hyra/ersättning då? Har de upsägningstid? Eller har de förbindit sig att hyra av mig tiden ut?

Lawline svarar

Hej! Tack för din fråga!

Hyreslagen (HL) står att finna i 12 kap Jordabalken (JB). Lagen är enligt 1 § 5 st HL tvingande till hyresgästens förmån, se https://lagen.nu/1970:994#K12P1S5. Det innebär att om man avtalar om något som är till nackdel för hyresgästen jämfört med lagen så gäller inte avtalet.I 5 § HL framgår att om hyresavtalet avser en bostadslägenhet, får hyresgästen alltid säga upp hyresavtalet att upphöra att gälla vid månadsskifte som inträffar tidigast efter tre månader från uppsägningen. I lagens mening jämställs med bostadslägenhet uthyrning av enfamiljsvillor.Detta leder till att dina hyresgäster har tre månaders uppsägningstid. Om de säger upp kontraktet i förtid så inträder inga sanktioner, du kommer alltså inte kunna begära ersättning/hyra av dem för längre än dessa tre månader.Med vänlig hälsning

Lawline RådgivareRådgivare
Hittade du inte det du sökte?