FrågaAVTALSRÄTTÖvrigt29/09/2009

Standardavtal & avtalsformulär

Hej! Jag vill veta vad skillnaden är mellan avtalsformulär och standardsavtal? Eller betyder dem likadant?Tack

Lawline svarar

Hej, begreppen är inga i lag reglerade beteckningar. Standardavtal brukar dock definieras som avtal, som helt/delvis ingås enligt i förväg upprättade standardiserade villkor, som är avsedda att tillämpas i större antal avtalssituationer. Tex. regleras ofta i standardavtal vad som sker om någon part begår kontraktsbrott Avtalsformulär låter snarare som ett formulär som upprättas som ett kontrakt på att ett avtal faktiskt ingåtts, istället för att skriva ett individuellt upprättat kontrakt används förmodligen ett avtalsformulär. Lägg märke till att huvudregeln för att sluta avtal inte är formbundet. Med vänlig hälsning
Gustav NittbyRådgivare