FrågaAVTALSRÄTTÖvrigt03/09/2009

Kan man ingå avtal genom att betala fakturan?

Anses det som ett giltigt kontrakt om man har betalat en faktura där avtalet står på ? Vi har inte diskuterat saken och jag har inte skrivit på någonting och nu har jag inte längre användning utav tjänsterna som erbjudits men är enligt motpart tack vare att jag betalade första fakturan uppenbarligen skyldig honom att betala i 12mån till ? Till saken hör att jag även är otroligt missnöjd med det han fått betalt för hittills. Hur kan jag bryta detta avtal ?

Lawline svarar

Hej! Svaret på din fråga beror något på omständigheterna kring fakturan. Om du först tog kontakt med leverantören av tjänsterna (eller de tog kontakt med dig) och sedan diskuterade ett avtal utan att skriva under något så kan du anses ha ingått avtalet genom att betala fakturan. Din betalning kan nämligen ses som en s.k. konkludent accept – eftersom du betalade utan att ställa några ytterligare frågor anses du ha visat att du accepterade de avtalsvillkor som diskuterats innan och var beredd att ingå samarbetet ifråga. I ett sådant läge är du alltså bunden av avtalet; om en bindningstid på 12 månader diskuterades eller om den framgick av fakturan är du med all sannolikhet bunden under denna tid. Samma gäller om du beställde tjänsten genom att fylla i ett formulär på Internet e.d. Ungefär samma resonemang gäller om du bara fick fakturan hemskickat utan att ha företagit några diskussioner med leverantören tidigare. Om det från fakturan och medföljande handlingar framgick vilka tjänster det var fråga om och att en bidningstid på 12 månader gällde så är du med all sannolikhet bunden av avtalet. När det gäller kvalitén på tjänsterna kan du klaga till motparten och begära prisavdrag eller t.o.m. hävning av avtalet. För att detta ska kunna vara möjligt måste dock tjänsterna på något sätt avvika från vad som avtalats, utlovats eller kunde förväntas; när det gäller hävningen ska dessutom avvikelsen vara allvarlig. Har du ingått avtalet i egenskap av konsument kan konsumenttjänstlagen vara tillämplig i vissa fall (1 §, se https://lagen.nu/1985:716). I så fall har du vissa utökade rättigheter om tjänsten är felaktig (9 § och framåt; rättigheterna vid fel i tjänsten räknas upp i 16 §). MVH
Dennis AndreevRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”