Skäligen kan misstänkas?

2009-10-28 i Bevis och bevisning
FRÅGA
Har polisen rätt att ta urinprov för misstanke om dopingbrott utifrån vilken kroppskonstitution en person har? Med andra ord räcker det att vara mycket muskulös för att misstankegraden skall vara \"skäligen\"?
SVAR

Hej,Enligt 28 kap 12 § Rättegångsbalken (28:12 RB) se här får kroppsbesiktning företas mot någon som är skäligen kan misstänkas för ett brott med fängelse i straffskalan. Dopingbrott är ett sådant brott, 2 & 3 §§ lag om vissa dopningsmedel se här. kroppsbesiktning (28:12 RB) innefattar urinprov, enl. doktrinen, Ekelöf, Bylund, Edelstam, rättegång tredje häftet 2006 s. 123.Angående kravet på när man skäligen kan misstänkas är det svårt att fastställa några objektiva kriterier som måste föreligga för att misstankegraden ska nå upp till skäligen kan misstänkas, men klart är att de allmänt sett krävs att misstanken ska stödjas på objektiva omständigheter som har viss styrka, se Lindberg i Karnov 2007/08 s. 2896, not 651.Det är inte uteslutet att omständigheterna i ett enskilt fall, i fråga om t.ex. miljö, umgänge (där förekomsten av dopingmedel är mer frekvent) tillsammans med en muskulös kroppsbyggnad skulle göra att man kommer upp i misstankegraden. Detta är en bedömningsfråga i varje enskilt fall.Kravet på skäligen kan misstänkas är ändå att anse som lite högre ställt enligt min mening, att man är muskulös torde i sig inte vara tillräcklig. Sen kan man ju vara mer eller mindre muskulös, ju mer muskulös man är utöver vad som kan vara att anse som normalt desto mindre ska förmodligen till för att man ska komma upp till misstankegraden, men marginalen torde ändå vara ganska stor.För ytterligare läsning angående misstankegraden, JO 1993/94 s. 101 ff., JO 1992/93 s. 152 och 204 ff. och SOU 1995:47 s. 158 ff.

Niklas Karlsson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Bevis och bevisning (404)
2022-01-24 Varför dömdes inte personen trots att bevis fanns?
2022-01-17 Kan man bli dömd för ett brott om man erkänner efter att domen vunnit laga kraft?
2021-12-16 Bevisbörda vid styrkande av om något är en gåva
2021-12-12 Olagligt / otillbörligt anskaffade bevis

Alla besvarade frågor (98676)