FrågaAVTALSRÄTTAnställningsavtal26/10/2009

Beräkning av anställningstiden

Om en arbetstagare har sagt upp sig hos ett företag och börjat jobba för ett annat företag en tid, sedan återgår han till det första företaget igen, vad gäller om det blir uppsägningar på företaget, får han tillgodoräkna sig den tidigare anställningstiden då? mvh JJ

Lawline svarar

Hej,Jag utgår från att du är tillsvidareanställd i nuläget.Turordning vid uppsägning pga. arbetsbrist regleras i lag (1982:80) om anställningsskydd (LAS) 22§. Utgångspunkten för att avgöra turordningen är ”den sammanlagda anställningstiden hos arbetsgivaren” (jfr. 3st) . För din del innebär detta att du kan tillgodoräkna dig båda perioderna du har varit anställd hos arbetsgivaren, eftersom anställningstiden inte behöver vara sammanhängande.Lägg dock märke till att LAS 22§ är s.k. semidispositiv, vilket innebär att det är möjligt att meddela avvikande föreskrifter genom kollektivavtal, LAS 2§ 3st.LAS hittar du https://lagen.nu/1982:80.Med vänlig hälsning

Gustav NittbyRådgivare