Arbetsgivares rätt att ändra arbetstid

2009-10-03 i ARBETSRÄTT
FRÅGA
Har en kommun rätt att ändra arbetstiden, från dag/kväll/helgtjänstgöring till att innefatta även nattarbete utan att erbjuda annat .Är anställd utan natt.
SVAR
En arbetsgivare har rätt att fatta beslut om förläggningen av de anställdas arbetstid. Dock begränsas denna rätt då avtal på området finns. Som framgår av din fråga finns här ett avtal där nattarbete inte inkluderas.

Av din fråga framgår inte om aktuella avtal är ett kollektivavtal eller annat anställningsavtal du själv slutit med din arbetsgivare. Är arbetstidens förläggning angiven i kollektivavtal, som du och din arbetsgivare är bundna av, kan din arbetsgivare inte träffa ett giltigt avtal som strider mot kollektivavtalet. Detta betyder i ditt fall att arbetsgivaren inte kan ändra din anställning till att inkludera även nattarbete. Detta framgår av 27 § Medbestämmandelagen, se här. Saknas giltigt kollektivavtal och arbetstiden istället regleras i ditt anställningsavtal uppkommer frågan om en intolkning av en skyldighet att även jobba natt kan göras. Praxis från området har dock visat att detta sällan kan ske.

Ett annat sätt att se på din fråga är att arbetsbrist råder på de anställningar som saknar nattskifte. Denna typ av anställning har därför sagts upp av din arbetsgivare. Enligt 7 § Lagen om anställningsskydd, se https://lagen.nu/1982:80#R3, är uppsägning som bottnar i arbetsbrist okej så länge arbetsgivaren gör ett omplaceringsförsök. Ett erbjudande från din arbetsgivares sida om en anställning som inkluderar nattarbete uppfyller därmed denna omplaceringsskyldighet. Skulle din fråga bottna i arbetsbrist har därför din arbetsgivare agerat riktigt.

Med vänliga hälsningar

Ulrika Lundgren
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (1372)
2018-05-24 Får min arbetsgivare ändra mitt anställningsavtal?
2018-05-22 Har jag rätt att jobba kvar efter uppnådd pensionsålder?
2018-05-19 Vad gäller angående utbetalning av lön?
2018-05-18 Får man ha en lönelista synlig på sin kommunala arbetsplats?

Alla besvarade frågor (54411)