FrågaARBETSRÄTTÖvrigt 02/10/2009

Arbetsgivares rätt att ändra arbetstid

Har en kommun rätt att ändra arbetstiden, från dag/kväll/helgtjänstgöring till att innefatta även nattarbete utan att erbjuda annat .Är anställd utan natt.

Lawline svarar

En arbetsgivare har rätt att fatta beslut om förläggningen av de anställdas arbetstid. Dock begränsas denna rätt då avtal på området finns. Som framgår av din fråga finns här ett avtal där nattarbete inte inkluderas. Av din fråga framgår inte om aktuella avtal är ett kollektivavtal eller annat anställningsavtal du själv slutit med din arbetsgivare. Är arbetstidens förläggning angiven i kollektivavtal, som du och din arbetsgivare är bundna av, kan din arbetsgivare inte träffa ett giltigt avtal som strider mot kollektivavtalet. Detta betyder i ditt fall att arbetsgivaren inte kan ändra din anställning till att inkludera även nattarbete. Detta framgår av 27 § Medbestämmandelagen, se https://lagen.nu/1976:580#R5. Saknas giltigt kollektivavtal och arbetstiden istället regleras i ditt anställningsavtal uppkommer frågan om en intolkning av en skyldighet att även jobba natt kan göras. Praxis från området har dock visat att detta sällan kan ske. Ett annat sätt att se på din fråga är att arbetsbrist råder på de anställningar som saknar nattskifte. Denna typ av anställning har därför sagts upp av din arbetsgivare. Enligt 7 § Lagen om anställningsskydd, se https://lagen.nu/1982:80#R3, är uppsägning som bottnar i arbetsbrist okej så länge arbetsgivaren gör ett omplaceringsförsök. Ett erbjudande från din arbetsgivares sida om en anställning som inkluderar nattarbete uppfyller därmed denna omplaceringsskyldighet. Skulle din fråga bottna i arbetsbrist har därför din arbetsgivare agerat riktigt. Med vänliga hälsningar
Ulrika LundgrenRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Arbetsrätt och Övrigt ? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”