Detaljplans löptid vid skuldsanering

2009-09-10 i Skuldsanering
FRÅGA
Har skuldsaneringslagen ändrats från att gälla under 5år till att nu vara 3år ?
SVAR

Hej,Den detaljplan som enligt 4 § Skuldsaneringslagen (se här ) skall bestämmas skall löpa under fem år om inte det finns särskilda skäl att besluta om en kortare tid. Detta anges i 9 § Skuldsaneringslagen. Se här .Som särskilda skäl för en kortare tid omfattar enligt regeringens proposition i princip bara fall då gäldenären lider av en livshotande sjukdom eller är relativt gammal. Då föreslås i allmänhet en kortare betalningsperiod, vanligen tre år.Vid en omprövning av beslut om skuldsanering för löptiden för betalningsplanen förlängas till som längst sju år. Se 26 § Skuldsaneringslagen här .Vänliga hälsningar

Erik Osmark
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Skuldsanering (183)
2021-06-01 Skuldsanering för ena sambon
2021-05-11 Kan jag bli utmätt under skuldsanering?
2021-04-30 Kan man förbetala sin skuldsanering?
2021-03-30 Kan man ingå ett lån trots en pågående skuldsanering?

Alla besvarade frågor (93199)