Detaljplans löptid vid skuldsanering

2009-09-10 i Skuldsanering
FRÅGA
Har skuldsaneringslagen ändrats från att gälla under 5år till att nu vara 3år ?
SVAR

Hej,Den detaljplan som enligt 4 § Skuldsaneringslagen (se här ) skall bestämmas skall löpa under fem år om inte det finns särskilda skäl att besluta om en kortare tid. Detta anges i 9 § Skuldsaneringslagen. Se här .Som särskilda skäl för en kortare tid omfattar enligt regeringens proposition i princip bara fall då gäldenären lider av en livshotande sjukdom eller är relativt gammal. Då föreslås i allmänhet en kortare betalningsperiod, vanligen tre år.Vid en omprövning av beslut om skuldsanering för löptiden för betalningsplanen förlängas till som längst sju år. Se 26 § Skuldsaneringslagen här .Vänliga hälsningar

Erik Osmark
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Skuldsanering (142)
2019-10-17 Få bort skulder?
2019-10-03 Utmäts egendom vid skuldsanering?
2019-09-30 Sambo och skuldsanering
2019-09-30 Ansökan om skuldsanering

Alla besvarade frågor (73766)