Detaljplans löptid vid skuldsanering

2009-09-10 i Skuldsanering
FRÅGA
Har skuldsaneringslagen ändrats från att gälla under 5år till att nu vara 3år ?
SVAR

Hej,Den detaljplan som enligt 4 § Skuldsaneringslagen (se här ) skall bestämmas skall löpa under fem år om inte det finns särskilda skäl att besluta om en kortare tid. Detta anges i 9 § Skuldsaneringslagen. Se här .Som särskilda skäl för en kortare tid omfattar enligt regeringens proposition i princip bara fall då gäldenären lider av en livshotande sjukdom eller är relativt gammal. Då föreslås i allmänhet en kortare betalningsperiod, vanligen tre år.Vid en omprövning av beslut om skuldsanering för löptiden för betalningsplanen förlängas till som längst sju år. Se 26 § Skuldsaneringslagen här .Vänliga hälsningar

Erik Osmark
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Skuldsanering (156)
2020-05-20 Får kronofogden utmäta arv?
2020-05-17 Vad händer om en gäldenär får pengar under en skuldsanering?
2020-04-29 Hur länge kan man begära betalt för skulder och hur gör jag för att få bli skuldfri?
2020-04-27 Förutsättningar för att beviljas skuldsanering med skulder på ca 350 000 kr

Alla besvarade frågor (80650)