FrågaARBETSRÄTTÖvrigt 29/08/2009

Kan bägge föräldrarna förkorta arbetstiden?

Du som har ett barn under åtta års ålder eller barn som inte har slutat första skolåret, har rätt att förkorta den normala arbetstiden med upp till en fjärdedel. Gäller det båda föräldrarna eller bara en förälder?

Lawline svarar

Hej, Enligt 7 § i föräldraledighetslagen (1995:584) har en förälder ”rätt till förkortning av normal arbetstid med upp till en fjärdedel för vård av ett barn som inte har fyllt åtta år eller som är äldre än så men ännu inte har avslutat sitt första skolår”. 1 § samma lag säger att en arbetstagare som är förälder har rätt till ledighet enligt lagen. Ingenting sägs om att denna ledighet skulle vara beroende av huruvida den andra föräldern är ledig eller ej. Detta tolkar jag som att det är fritt fram för bägge föräldrarna att gå ner i arbetstid. M.v.h.
Sofia Waadeland GrönesjöRådgivare
Hittade du inte det du sökte?