FrågaAVTALSRÄTTÖvrigt25/08/2009

Kan en gåva återkallas?

kan en gåva återkallas?

Lawline svarar

Hej! Gåvolagen (som du kan hitta https://lagen.nu/1936:83) skiljer på tre situationer när det gäller gåvor: dels att gåvan inte ens har utfästs med bindande verkan, dels att den har utfästs men inte fullbordats och dels att gåvan är fullbordad. Om gåvan inte är ”utfäst” (lovad) med bindande verkan behöver den inte ens återkallas – det potentiella givaren har inga juridiska skyldigheter gentemot den potentiella mottagaren. Enligt 1 § gåvolagen är löften om att ge bort något i princip aldrig bindande, med två undantag. För det första är löftet bindande om det görs i en skriftlig handling som sedan överlämnas till mottagaren. För det andra är givaren bunden om löftet gjordes på ett sådant sätt att en bred allmänhet får, eller var menad att få, vetskap om det (t.ex. om löftet gjordes under en TV-gala). Om ingen av dessa omständigheter – skrifltighet eller allmänhetens kännendom – är för handen är löftet alltså inte bindande och behöver inte ens återkallas – givaren kan bara låta bli att fullborda gåvan. Om gåvan är utfäst med bindande verkan (t.ex. då ett skriftligt löfte har överlämnats till mottagaren) men inte fullbordad än (dvs. själva egendomen är fortfarande hos givaren) finns det vissa möjligheter att återkalla gåvan (5 §). Detta kan göras om, efter löftet om gåvan, givarens ekonomiska situation fösämras så kraftigt att det skulle vara ”uppenbart obilligt” (dvs. oskäligt, nästan förkastligt) att kräva att att gåvan fullgörs, i alla fall i dess helhet. I ett sådant läge kan alltså gåvan minskas eller givaren befrias från gåvan helt och hållet; observera dock att försämringen av givarens ekonomi måste vara väldigt allvarlig. Den andra möjligheten att återkalla ett bindande gåvolöfte är om mottagaren, efter det att löftet gjordes, gör givaren ”märklig orätt”, dvs. förolämpar givaren på något allvarligt sätt. Givaren måste dock agera och återkalla gåvan inom ett år från dett att han eller hon fick kännendom om förolämpningen. Om gåvan är fullbordad finns det inga möjligheter att återkalla den, om inte gåvan var tydligt villkorad från början. Gåvan är normalt sett fullbordad när själva egendomen rent fysiskt är överlämnad till mottagaren (2 § fåvolagen). Om gåvan avser löpande skuldebrev och vissa andra värdepapper eller en insättning på ett bankkonto gäller något annorlunda regler om när gåvan ska anses fullbordad (3 – 4 §§). Efter den tidpunkten är dock resultatet detsamma, oavsett vad det är för slags egendom som ges bort – gåvan kan inte återkallas när den är fullbordad. Det måste naturligtvis påpekas ett en fullbordad gåva kan ogiltigförklaras, precis som vilket avtal som helst. Reglerna om avtals ogiltighet vid svek, tvång, ocker m.m. i 28 – 33 §§ avtalslagen (se https://lagen.nu/1915:218#K3) gäller också gåvor. Dessa kan dock normalt sett tillämpas ytterst sällan. MVH
Dennis AndreevRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Avtalsrätt och Övrigt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”