FrågaFASTIGHETSRÄTTHyresavtal20/12/2009

Återbetalning av oskäligt hög hyra

Hej!

Jag anser att jag har betalt en oskäligt hög hyra under perioden april 2008 till maj 2009. Jag har skickat in ansökan till hyresnämnden den 18 juni. Vilken tidsperiod är det aktuellt att jag kan kräva tillbaka en del av den höga hyran? Var hittar jag tidsbegränsningen enligt lagen?

Tack på förhand för er hjälp.

Lawline svarar

Hej,Av 55e§ Hyreslagen följer att en hyresvärd som mottagit oskäligt hög hyra vid uthyrning i andrahand ska återbetala det överstigande beloppet jämte ränta enligt 5§ Räntelagen till hyresgästen. För att fastställa om en hyra varit oskäligt hög görs en jämförelse med lägenheter som har motsvarande bruksvärde, då främst genom att se till de hyror som gäller för de kommunala hyresföretagen på samma ort eller annan ort med liknande hyresmarknad. Om din hyra påtagligt översteg vad som gäller i övrigt har du rätt till återbetalning. Ansökan måste ha inkommit till hyresnämnden senast tre månader efter att du flyttade ut ur lägenheten och återbetalningen gäller inte längre tid tillbaka än ett år före dagen då ansökan inlämnades.Eftersom du i princip omedelbart ansökte om prövning bör du således få återbetalning avseende största perioden av hyrestiden om hyran anses oskälig. Du kan läsa mer på https://lagen.nu/1970:994 samt på hyresnämndens hemsida.Lycka till!

Vänliga hälsningar,

Sandra Helgadottir IngolfssonRådgivare