FrågaAVTALSRÄTTSamägandeavtal04/11/2009

Belåning av samägd fastighet

Jag och min bror äger en fritidsfastighet tillsammans, hälften var. Fastigheten fick vi i gåva av våra föräldrar.

Hur får man disponera sin del?

Kan jag belåna min del utan min brors tillåtelse?

Lawline svarar

Hej,Då ni är flera ägare till fastigheten är samäganderättslagen tillämplig. Se https://lagen.nu/1904:48_s.1 . För att belåna fastigheten krävs dock alla ägarnas samtycke enl. 2 § samäganderättslagen. En belåning är en sådan rättslig disposition som avses med ”förfoga i sin helhet” i 2 § och kräver således enighet bland ägarna.

Då paragrafen specifikt tar upp förfogande i sin helhet framgår motsatsvis att varje delägare har rätt att förfoga över sin andel av den samägda egendomen utan de andra ägarnas samtycke. Du kan alltså sälja din del eller ge den i gåva till någon. En belåning kan du dock inte göra av bara din del utan det krävs att hela fastigheten intecknas och belånas, således krävs de andra delägarnas samtycke för en sådan disposition.
Vänligen,

Andreas VinqvistRådgivare