FrågaPROCESSRÄTTÖvrigt05/08/2009

Intermistiska beslut

Interimistisk beslut. I tingsrättens beslut står det att interimistisk yrkande om retroaktiv bidrag avslås. Vad betyder det ?Skall rätten handla frågan senare vid huvudförhandling?

Lawline svarar

Hej, Ett intermistiskt beslut är ett tillfälligt beslut som gäller tills ett slutligt avgörande av frågan skett. Beslutet meddelas direkt och gäller fram tills rätten avgjort ärendet genom huvudförhandling. Om ett intermistiskt yrkande avslås innebär detta att domstolen prövar frågan vid huvudförhandlingen. Det är alltså inget slutgiltigt beslut utan tingsrätten kan vid den senare förhandlingen godkänna samma yrkande. I den ställda frågan framgår det inte vilken typ av bidrag det gäller. Interimistiska beslut är vanliga inom familjerätten. Som ett exempel kan nämnas 7 kap 15§ föräldrabalken (se http://lagen.nu/1949:381#K7P15) som gör det möjligt att intermistiskt fastställa underhållsbidrag även för gången tid (retroaktivt). Med vänlig hälsning
Rådgivare
Hittade du inte det du sökte?