Ärva skulder

FRÅGA
Hej. Jag har en son som är funktionshindrad. Han kommer aldrig att kunna klara sig själv, utan kommer att få en förmyndare när han fyller 18 år. Jag sparar därför en del för att han skall kunna få de bra som vuxen. Men min fråga är, hans pappa har en del skulder. Kan då min son \"ärva\" dessa om han går bort o måste då han ta av de som jag sparat till honom.?
SVAR

Hej,Utgångspunkten är att i Sverige ärver man inte skulder. En annan sak är att dödsboet ska betala alla befintliga skulder som den avlidne hade vid dödsfallet i den mån det går. Det kan då få till följd att det inte finns några pengar kvar att ärva efter att alla skulder betalts. Om pengarna inte räcker till alla skulder får borgenärerna inte sina pengar men de kan alltså inte kräva arvingarna på det som återstår av skulderna.Det finns alltså ingen risk att din son ärver skulderna. Däremot finns det en risk att pengarna du lagt undan på annat sätt används för att betala skulderna. Om du avlider blir det din man som efter bodelning ärver dig enl. 3:1§ Ärvdabalken se här . Din son får då endast efterarvsrätt till arvet efter dig enligt 3:2§ ÄB. Det innebär att det han ärver efter dig, t.ex. sparpengarna, får han först då även din man avlider. Din man ärver enl. 3:2§ ÄB pengarna med fri förfoganderätt vilket innebär att han kan göra allt utom att testamentera bort dem. Även om din man då inte har för avsikt att använda pengarna som är avsedda för din son till att betala sina egna skulder så finns det ändå en risk att så sker. Detta om din man inte har något annat att betala med och det går så långt att utmätning ska ske så kan Kronofogdemyndigheten ta pengarna som betalning för skulderna.För att du ska vara säker på att din son får de pengar du sparat åt honom är det en bra idé att upprätta ett testamente vari du testamenterar pengarna till honom. På så sätt får han det du sparat direkt efter din bortgång.Med vänlig hälsning

Josefin Backman
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (813)
2020-05-30 Kan barnbarn bli arvlösa?
2020-05-27 Hur ser jag till att min sambo kan sitta kvar i orubbat bo om jag avlider?
2020-05-21 Måste man betala skatt efter dödsbo?
2020-05-19 Skiftesman som räknat fel

Alla besvarade frågor (80626)