FrågaFASTIGHETSRÄTTÖvrigt30/07/2009

Tvångsförsäljning av fastighet ägd av två personer

Kan man tvinga fram en försäljning av en villa om den ena (av två) ägaren inte vill sälja? Samäganderättslagen är inte omskriven i gåvobrevet och inga fordringar eller lån finns på villan. Villan ägs av två söner.

Lawline svarar

Hej. Det går att tvinga fram en försäljning av en fastighet som ägs gemensamt av två eller fler delägare enligt 6 § samäganderättslagen,se lagen https://lagen.nu/1904:48_s.1 . Det innebär att fastigheten kommer att säljas via offentlig auktion. Som Ni antyder i frågan så kan dock samäganderättslagen undantas i t.ex. ett gåvobrev eller ett samägaravtal. Om något sådant undantag inte gjorts så är det möjligt att sälja fastigheten mot en delägarens vilja genom en tvångsförsäljning. Emellertid kan inte fastigheten säljas om det föreligger synnerliga skäl för anstånd. Sådana skäl är vanligen kopplade till de respektive ägarnas behov av fastigheten. Om den delägare exempelvis bor i fastigheten kan det utgöra hinder för en tvångsförsäljning, men bedömningen görs från fall till fall. En tvångsförsäljning är dock en tidskrävande process och en överenskommelse delägarna emellan är givetvis att föredra. Med vänlig hälsning
Martin ÅgrenRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Fastighetsrätt och Övrigt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000