Förbud mot husdjur i hyresavtal?

Jag jobbar på ett privatiserat stödboende för psykiskt sjuka. De boende bor i varsina lägenheter som hyrs ut från vårdföretaget i 2:a hand.

Kan man som andrahandsuthyrare skriva in i kontraktet att det är förbud mot djur pga bland annat arbetsmiljön etc? Eller överträder man då hyreslagen?

Lawline svarar

Även om vårdföretaget i fallet du beskriver inte äger fastigheten i fråga, utan i sin tur också är hyresgäst, är det att se som hyresvärd i förhållande till de boende.För att en avtalsbestämmelse om förbud mot husdjur ska vara tillåten krävs att hyresvärden har sakliga skäl för det. Sakliga skäl kan t.ex. vara om det i huset bor allergiska eller i övrigt känsliga personer, eller om en hyresgäst tidigare har misskött sina husdjur. Att det rör sig om ett vårdboende torde i sig utgöra ett sakligt skäl och förbudet är då förenligt med gällande hyresrättsregler. (I 55 § 6 stycket hyreslagen uttrycks detta resonemang genom att villkoret - som i detta fall är ett förbud – ska gälla om det är skäligt, se https://lagen.nu/1970:994#K12P55S6)
Vänligen

Carl-Henrik BrännbergRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Fastighetsrätt och Hyresavtal? Vi hjälper dig till fast pris!

Avtalsgranskning4995 kr

Få ett avtal granskat av en utbildad jurist. Avtalet ska vara på svenska och får vara max 7 sidor långt. Juristen granskar avtalet och återkopplar till dig med skriftlig feedback. Vid behov i form av förslag på ändringar, tillägg och justeringar, samt rådgivning.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning