FrågaFASTIGHETSRÄTTÖvrigt30/07/2009

Tvångsförsäljning av samägd fastighet

Hej! Hur ska vi gå tillväga. Jag och mina syskon har ärvt 1/4 del i var av en sjöbod på ofrigrund. Den andra hälften ägs av kusiner. Den är i dåligt skick men Svensk Fastighetsförmedling har värderat den till 300 tkr. Vi vill sälja men inte de vill inte köpa ej heller sälja sin del. Läget är låst så att säga.

Lawline svarar

Hej. När en fastighet ägs gemensamt av två eller flera personer äger delägarna fastigheten med samäganderätt, varmed samäganderättslagen blir tillämplig, se lagen https://lagen.nu/1904:48_s.1 . Huvudregeln enligt 2 § är att samtliga delägare måste ge sitt samtycke till en försäljning av fastigheten. Om delägarna inte kommer överens kan de dock, enligt 6 § ansöka om tvångsförsäljning via auktion hos den Tingsrätt inom vars domsaga fastigheten ligger. Fastigheten kan dock inte säljas genom sådant förfarande om någon delägare har synnerliga skäl för anstånd. Synnerliga skäl föreligger vanligen om fastigheten nyttjas som bostad, men bedömningen görs från fall till fall. Eftersom det i Ert fall rör en sjöbod så torde det vara osannolikt att sådana skäl kan föreligga. En tvångsförsäljning är dock en tidskrävande process och en överenskommelse är givetvis att föredra. Möjligen kan dock ett omnämnande om detta förfarande underlätta att en överenskommelse delägarana emellan nås. Lycka till. Med vänlig hälsning
Martin ÅgrenRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Fastighetsrätt och Övrigt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000