FrågaFASTIGHETSRÄTTÖvrigt30/07/2009

Förköpsrätt vid försäljning av samägd fastighet

Tre syskon äger tillsammans ett fritidshus på fristående tomt som de fått av sina föräldrar. Inget särskilt avtal finns om t.ex. nyttjanderätt, rustning etc. Vad gäller om det ena syskonet vill avyttra sin del, antingen genom gåva till annan släkting eller försäljning till utomstående? Har de andra ägarna förtur til köp?

Lawline svarar

Hej. Utgångsläget är att syskonet kan sälja eller ge bort sin andel till vem som helst. Fastigheter som samägs är emellertid vanligen fastigheter som erhållits genom arv eller gåva. I sådana fall är det vanligt förekommande att det i gåvobrev eller testamente är föreskrivet inskränkningar i respektive ägares förfoganderätt av fastigheten. En vanlig inskränkning är att respektive delägare vid försäljning först måste bereda de övriga delägarna möjlighet att köpa andelen, så kallat hembud. De övriga delägarna har då förköpsrätt. En sådan rätt kan också föreligga om delägarna har avtalat om det i samband med förvärvet, eller senare i ett samägaravtal. Eftersom ingen sådan överenskommelse omnämns i frågan så kan alltså syskonet sälja eller ge bort andelen till vem som helst. Med vänlig hälsning
Martin ÅgrenRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”