FrågaARBETSRÄTTÖvrigt 20/09/2009

Fråga om provanställning

Hej! Jag behöver hjälp med följande: -Jag är anställd som säljcoach på ett telemarketing företag sedan 4/10 2008. På kontraktet står det att jag har en provanställning på 6 mån med 2 veckors uppsägningstid. Nu har jag jobbat i snart 10 månader. Jag har sagt upp mig, men nu säger chefen att jag är fast anställd och därmed har 1 mån uppsägningstid \"per automatik\". Jag har INTE signat något kontrakt som rör någon \"fast anställning\". Om jag inte jobbar ut min uppsägningstid på en månad blir min lön fryst. Är detta korrekt att han nu får hävda att jag har 1 mån uppsägningstid då jag inte signat något avtal?

Lawline svarar

Hej Provanställning är en särskild form av anställning som utmärks av att båda parter kan avbryta anställningen utan uppsägningstid (6 § LAS) https://lagen.nu/1982:80. Syftet med anställningsformen är att arbetsgivare ska få möjlighet att testa arbetstagarens lämplighet för arbetet. Prövotiden får inte vara längre än sex månader. Om provanställningen inte avbryts övergår anställningen till en tillsvidareanställning automatiskt enl 6 § 2 st. 2 meningen. I ditt fall är det detta som skett och uppsägningstid gäller enligt 11 § LAS nämligen en månad. Med vänlig hälsning
Sven LindblomRådgivare