FrågaARBETSRÄTTÖvrigt 27/07/2009

Företrädesrätt till återanställning

Hej Jag har blivit uppsagd pga arbetsbrist. Min tjänst är ekonomichef. Jag har jobbat i nästan 4 år. Jag har 3 månaders uppsägningstid. Företaget har beslutat lägga ut min tjänst externt på ett konsultbolag för att de ska spara kostnader. Jag är inte med i något fack. Har jag ändå rätt till företrädesrätt? Måste jag lämna in något papper till min arbetsgivare att jag kräver detta? Är det något mer jag ska tänka på? Hur ska jag få reda på om företaget anställer någon då de inte till hör någon arbgivorg? Vänliga hälsningar

Lawline svarar

Hej! Först vill jag påpeka att det är fullt accepterat i svensk rätt att arbetstagare sägs upp för att arbetsgivaren tänker hyra in extern arbetskraft och på så sätt spara pengar. Din uppsägning verkar alltså inte strida mot LAS. När det gäller företrädesrätten så regleras den i 25 § LAS (se https://lagen.nu/1982:80#R10). Enligt den bestämmelsen har du rätt till företräde vid nyanställningar på företaget under 9 månader efter det att anställningen avslutas (dvs. efter det att uppsägningstiden har gått ut). Företrädesrätten kan dock bara göras gällande om du själv anmäler ditt intresse för ev. återanställning (27 § LAS). Du behöver alltså kontakta arbetsgivaren och meddelade honom eller henne att du gör anspråk på företrädesrätt till återanställning. Vissa arbetsgivare har särskilda blanketter för sådan anmälan, men även om någon blankett inte finns ska det räcka med ett (skriftligt) meddelande till arbetsgivaren – som du ser uppställer lagen inga särskilda krav på hur ett anspråk ska göras gällande. Om du meddelar arbetsgivaren att du vill göra företrädesrätten gällande är det arbetsgivarens skyldighet att, innan han eller hon anställer någon inom samma driftsenhet och samma kollektivavtalsområde där du var sysselsatt, kontakta dig och erbjuda dig anställningen. Gör arbetsgivaren inte det bryter han eller hon mot LAS och kan bli skadeståndsskyldig enligt 38 § LAS. Arbetsgivaren måste alltså själv meddela dig om ev. nyanställningar. Det faktum att du inte är med i facket påverkar inte din situation. Det du däremot ska tänka på är följande saker. För det första innebär inhyrning av konsulter inte anställning i LAS’ mening – du har alltså inte företrädesrätt före dem som har blivit inhyrda för att utföra ditt arbete så länge din gamla arbetsgivare inte anställer dem. För det andra får du inte tacka nej till en erbjuden anställning inom samma driftsenhet och kollektivavtalsområde hos din gamla arbetsgivare, om inte erbjudande är helt olämpligt; tackar du nej till erbjudet lämpligt arbete förlorar du företrädesrätten enligt 27 § 3 st. LAS (och kan dessutom få en nedsättning av ev. arbetslöshetsersättning enligt 45 a § lagen om arbetslöshetsförsäkring, se https://lagen.nu/1997:238#R22). MVH
Dennis AndreevRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Arbetsrätt och Övrigt ? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”