FrågaFASTIGHETSRÄTTÖvrigt30/07/2006

Köp enl gamla jordabalken

Vi har kvitto från 1966 på att vi (mina svärföräldrar) har köpt del av väg 4:1 som gränsar till vår tomt. Tyvärr gjordes ingen fastighetsreglering utan det enda vi har är ett kvittot. Vägen är en gammal "tångväg" som bönderna förr körde ner till havet på för att hämta tång. Vägen går längs vår tomt på östra sidan och fortsätter ca 7 meter förbi sedan tar den slut. Kan man begära att få gjort en fastighetsreglering så här många år senare med hänvisning till kvittot? Tacksam för snabbt svar. Bästa hälsningar,

Lawline svarar

Hej! Frågan kan vara klurig att besvara då jag inte vet om den köpta biten mark utgjorde del av mark eller om den utgjorde en egen fastighet. Det mest troliga verkar dock att marken utgör en del av en fastighet. Enligt nya jordabalken från 1970 är köp av del av fastighet inte giltigt såvida inte fastighetsreglering sker inom sex månader från köpet. Enär köpet skedde innan denna lags införande måste dock situationen bedömas enligt gamla jordabalkens regler. I 1734 års lag, som gällde fram till nya jordabalkens införande, stadgades i 1 kap 2§ att ett köp av mark skulle ske skriftligen och med två vittnen. Vidare skulle även alla köpevillkor omfattas av den skriftliga formen. Härutöver fanns det dock ej något förbud mot köp av del av mark. Redan på denna tid fanns det emellertid bestämmelser om att lagfart på del av fastighet inte kunde sökas förrän fastighetsreglering skett. Dock erkändes köp av del av fastighet ändå civilrättslig giltighet. Detta betyder att köpet av vägen är giltigt och ni är de rättmätiga ägarna, så länge som formkraven vid köpet uppfylldes. Om köpet är giltigt torde du kunna ansöka om fastighetsreglering hos lantmäteriet. Hur du gör detta kan du läsa om http://www.lantmateriet.se/templates/LMV_Page.aspx?id=7320 . Hoppas jag varit till hjälp. Med vänlig hälsning,
Elzbieta KaczorowskaRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Fastighetsrätt och Övrigt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000