FrågaAVTALSRÄTTÖvrigt22/07/2009

Preskription av fordran

Angående fordringsrätt: Om ett bolag har glömt att ta ut ersättning för leverans under ett flertal år, kan man kräva pengar i efterhand? Finns det någon preskriptionstid för dessa fordringar.

Lawline svarar

Hej, Enligt 2 § Preskriptionslagen (se https://lagen.nu/1981:130) är preskriptionstiden för en fordran mot en konsument 3 år från tillkomsten av fordran. Om gäldenären betalar en del av fordran eller erhåller ett skriftligt krav på betalning inom preskriptionstiden löper en ny preskriptionstid om 3 år. Har du inte hört något från bolaget inom 3 år från tillkomsten av fordran kan således inte företaget kräva dig på betalning. Vänligen
Andreas VinqvistRådgivare