FrågaARVS- OCH TESTAMENTSRÄTTArvsavstående19/11/2009

Avstående av arv till förmån för sitt barn

Vår mor har gått bort och nu vill min halvsyster avstå sin del av arvet till förmån för sin son (alltså hon vill att hennes son tar hennes del!). Bouppteckning är redan upprättad, är detta möjligt?

Mycket tacksam för svar, då jag fått motstridiga uppgifter!

Lawline svarar

Hej,

Det är fullt möjligt att avstå sin del av arvet till förmån för nästa i ledet, alltså din halvsysters son. Avståendet är i princip att betraktas som en gåva. Trots att bouppteckningen redan är upprättad kan halvsystern avstå sin del av arvet till förmån för sin son så länge boet inte skiftats. I och med att ni redan gjort en bouppteckning krävs att en tilläggsbouppteckning upprättas för att spegla förändringen i delägarkretsen. När halvsystern avstår från arvet träder nämligen sonen in i hennes ställe även som dödsbodelägare.Med vänliga hälsningar

Alexandra AlmRådgivare