FrågaARBETSRÄTTÖvrigt 10/09/2009

Att avbryta sommarjobb i förtid

hej.om man skrivit på ett avtal/anställningsbevis för ett sommarjobb där det står ett visst datum,kan jag sluta tidigare än det datum som står på avtalet som jag skrivit under?

Lawline svarar

Hej! Eftersom din fråga rör sommararbete antar jag att det rör sig om en tidsbegränsad anställning. Det som rent allmänt kan sägas om tidsbegränsade anställningar är att de är avsedda att pågå under en på förhand bestämd tid som anges i avtalet. Du frågar om du kan avbryta anställningen i förtid och detta är inte möjligt om inte din arbetsgivare brutit mot sina avtalsförpliktelser eller att ni har avtalat om uppsägningstid. Detta innebär att du måste fullfölja dina åtaganden gentemot arbetsgivaren, i annat fall gör du dig skyldig till kontraktsbrott och kan eventuellt bli ersättningsskyldig för de kostnader som detta kan åsamka arbetsgivaren. Givetvis är detta inget som hindrar att du pratar med din arbetsgivare och att ni gemensamt kommer överrens om att du kan lämna din anställning i förtid. Med vänlig hälsning
Rådgivare
Hittade du inte det du sökte?