FrågaFASTIGHETSRÄTTÖvrigt29/06/2009

tillbehör till fast egendom

ingår trädgårdsredskap vid en husförsäljning?

Lawline svarar

Hej din fråga berör om trädgårdsredskap skall ses som tillbehör till fastighet. För att bedöma detta bör först reglerna i JBs 2 kap om fastighets tillbehör granskas (se här https://lagen.nu/1970:994). i 2 kap 2§ nyss nämnda lag så exemplifieras det saker som kan ses som sådana tillböehör som skall ingå då fastighet säljs. se nedan 1. bostad: badkar och annan sanitetsanläggning, spis, värmeskåp och kylskåp samt maskin för tvätt eller mangling, 2. butikslokal: hylla, disk och skyltfönsteranordning, 3. samlingslokal: estrad och sittplatsanordning, 4. ekonomibyggnad till jordbruk: anordning för utfodring av djur och anläggning för maskinmjölkning, 5. fabrikslokal: kylsystem och fläktmaskineri. som du kan se så är det främst större fastmonterad utrustning som avses, men det går att avtala om annat. Bedömningen enligt samma lagrum utgår från : utrustning"varmed byggnaden blivit försedd, om det är ägnat till stadigvarande bruk för byggnaden". Som du ser är det liten eller minimal risk för att trädgårdsredskap skall anses ingå i en husförsäljning. lycka till ! Med vänlig hälsning
Klas EklundRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Fastighetsrätt och Övrigt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000