FrågaARBETSRÄTTÖvrigt 26/07/2009

Vilken anställningsform?

Jag startade mitt arbete genom att att bli provanställd och startade på 60%. Efter någon månad var tanken att jag bara skulle utöka arbetsinsatsen till 75% och fick då hem ett nytt avtal, men denna gång stod det istället för provanställd - visstidsanställd. Ingen har sagt upp mitt tidigare avtal och provanställningen skulle gå ut den 24/8. Vad gäller?

Lawline svarar

Hej, Det verkar som att du har två avtal som omfattar samma tidsperiod men som benämner anställningsformen på två olika sätt. Om det skulle bli en tvist mellan dig och din arbetsgivare om vilken anställningsform som gäller, kommer båda avtalen att granskas. Eftersom visstidsanställningsavtalet är nyare än provanställningsavtalet har du förmodligen en god chans att visa att den anställningen du innehar faktiskt är en visstidsanställning.
Sofia GärtnerRådgivare