FrågaKOMMERSIELL RÄTTÖvrigt29/06/2009

Personligt ansvar vid konkurs

Hej. Gick konkurs dec 06 gjorde kontrollbalansräkning den 30/7 0ch 29/11- 06. Blir jag personlig betalningsansvarig för fakturor i mitt aktiebolag.

Lawline svarar

Hej Kontrollbalansräkning skall enligt aktiebolagslagen 25 kap 13§ (se här https://lagen.nu/2005:551#K25) upprättas när; 1. det finns skäl att anta att bolagets eget kapital, beräknat enligt 14 §, understiger hälften av det registrerade aktiekapitalet, eller 2. när det vid verkställighet enligt 4 kap. utsökningsbalken har visat sig att bolaget saknar tillgångar till full betalning av utmätningsfordringen. Lag (2007:317). Som du kan se så skall kontrollbalandsräkning upprättas när det finns skäl att anta att bolagets kapital inte täcker det av bolaget registrerade aktiekapitalet. Denna beräkning tar även hänsyn till dolda resurser i bolaget. Enligt praxis, ex det såkallade snabbhaksfallet, så sätts misstankegraden lågt dvs även vid liten misstanke så skall kontrollbalansräkning utföras. Huruvida du har försuttit denna tid är svårt att bedöma med ledning i den information du gett mig det måste helt enkelt bedömas utifrån fler faktorer. Om företagets situation före det att kontrollbalansräkningen upprättades var så illa att det borde ha gett upphov till att åtgärden vidtogs tidigare så kan det leda till problem. En annan viktig punkt är att det räcker inte med att bara upprätta en kontrollbalansräkning den måste även godkännas av företagets revisor. Om du är orolig så råder jag dig att kontakta ett ombud för att nogrannare analysera företaget. Med vänliga hälsningar
Klas EklundRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”