Hur påverkas skuldsanering av arv?

2009-06-26 i Skuldsanering
FRÅGA
HejOm man har skuldsanering och sedan får ärva får man behålla arvet då eller tar dom detta?
SVAR

Hej,

Vid en skuldsanering görs en betalningsplan för hur den efter skuldsaneringen återstående skulden ska betalas, 9 § Skuldsaneringslagen (2006:548). När denna plan upprättas tar man hänsyn till den skuldsattes situation och betalningsförmåga och bestämmer betalningsbeloppen till en summa som ger den skuldsatte ett utrymme för behövliga levnadskostnader (bostad, mat m.m.). Om den skuldsatte genom t.ex. ett arv får väsentligen förbättrade ekonomiska förhållanden kan det, på en av borgenärernas ansökan, leda till en omprövning av skuldsaneringen, 24 § skuldsaneringslagen. Detta kan, om situationen befinns vara väsentligen förbättrad, leda till att skuldsaneringen upphävs (d.v.s. att den skuldsatte återigen är betalningsskyldig för hela sin skuld) eller att betalningsplanen justeras så att ett högre belopp betalas varje månad, eftersom det nu finns ett större betalningsutrymme efter avdrag för nödvändiga levnadskostnader (det senare torde vara den mest normala följden). Hur stort ett arv måste vara för att få denna effekt går inte att säga precis. I RH 2003:59 fick ett förordnande i testamente om 400 000 kronor den effekten (trots att gäldenären avstod från förordnandet). Av motiven till lagen synes det vara extraordinära förbättringar som avsetts, men av praxis bl.a. i hovrätterna (opublicerade fall) framgår att även oförutsedda inkomstökningar av mindre storlek kan leda till omprövning.Sammanfattningsvis kan alltså ett arv få konskvenser för skuldsaneringen.

M.v.h.

Sofia Waadeland
Fick du svar på din fråga?
Kommentarer:
Med andra ord kan en person som slarvat med sin ekonomi , fått skuldsanering ändå Bella sitt ev. Arv om det understiger 400 000kr? Är det meningen då att personen slipper betala ännu lägre på sin skuld än annars?
2015-09-01 16:07
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Skuldsanering (142)
2019-10-17 Få bort skulder?
2019-10-03 Utmäts egendom vid skuldsanering?
2019-09-30 Sambo och skuldsanering
2019-09-30 Ansökan om skuldsanering

Alla besvarade frågor (73767)